КЕВР прие правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа...

Комисията за енергийно и водно регулиране прие Правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия. Целта е да се да се постигне сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията на електроенергия на организирания борсов пазар, като се регламентират...
цялата новина

1448 GW ще е световния слънчев капацитет през 2020

Въпреки пандемията от Covid-19 експертите от SolarPower Europe не очакват глобалният слънчев пазар да се свие значително. В публикувания тези дни доклад „Global Market Outlook 2020-2024“ те посочват, че е най-вероятно новоприсъединените мощности през 2020 г. да достигнат 112 GW,...
цялата новина

Нова стъпка към либерализацията на електроенергийния пазар

На заседание на парламентарната комисия по енергетика на 16.06.2020, бяха одобрени част от внесените между първо и второ четене поправки на Закона за енергетика. Окончателно бе решено, че от 1-ви юли всички фирми излизат на свободния пазар, независимо от размера на потреблението им. Поставя се и...
цялата новина

Amazon обяви пет нови слънчеви проекта за задействане на глобални си операции

Amazon обяви намерението си да изгради пет нови проекта за възобновяема енергия в Китай, Австралия и САЩ. Те допълнително ще подкрепят ангажимента на компанията да използва 80% възобновяема енергия до 2024 г. и 100% възобновяема енергия до 2030 г. (с потенциална възможност това да се случи още...
цялата новина

САЩ изпревари Китай като най-привлекателната страна за инвестиции във ВЕИ

Съединените щати изпревариха Китай като най-привлекателната страна в света за инвестиции във възобновяеми енергийни източници и се очаква глобалният сектор за чиста енергия бързо да се възстанови въпреки пандемията на коронавирус, показаха проучвания. В годишната класация на консултантската...
цялата новина

World Bank: Ролята на минералите в енергийния преход

Нов доклад на групата на Световната банка установява, че производството на минерали, като графит, литий и кобалт, може да нарасне с близо 500% до 2050 г., за да отговори на нарастващото търсене на технологиите за чиста енергия. Според доклада ще са необходими над 3 милиарда тона минерали и...
цялата новина

Слънчевите комини спестяват енергия

Изследователи от австралийския университет RMIT са проектирали слънчев комин, който може да допринесе големи ползи за безопасността на хората и за опазване на околната среда. Слънчевите комини са недооценена и неразвита пасивна технология за слънчево отопление и охлаждане. Проект за...
цялата новина

Водородна инсталация - нов фокус за китайски въгледобивен гигант

Китайският въгледобивен гигант Baofeng Energy обяви, че започва строителството на най-голямата, според него, водородна инсталация, захранвана със слънчева енергия. Проектът ще бъде осъществен на територията на автономния регион Ningxia Hui в северозападен Китай. Проектът за електролиза ще...
цялата новина

Индийските железници обявиха търг за соларно захранване

Индийските държавни железници и консултантската фирма Rites Ltd. създадоха съвместно дружество  „Железопътна компания за енергийно управление“. От негово име бе отправена покана към заинтересовани компании за разработване на 1  GW фотоволтаични мощности за захранване на...
цялата новина

Северно германски пилотен проект за пренос на водород получи финансиране

Германската кредитна банка  GLS Bank и регионалните й партньори VR Bank Westküste eG и Nord-Ostsee Sparkasse се споразумяха да финансират пилотния проект за създаване на транспортна инфраструктура за пренос на водород от „eFarm" в Северна Фризия. Първоначално те ще отпуснат...
цялата новина

Световната банка отпуска 9,4 милиона евро на Косово за възобновяеми енергийни...

Министерството на финансите в Косово и Международната асоциация за развитие, част от групата на Световната банка, подписаха споразумението за безвъзмездна помощ в размер на 9,4 милиона евро. Подкрепата беше одобрена в рамките на проекта за възобновяема енергия и енергийна ефективност,...
цялата новина

Какво е РРА споразумение?

Споразумението за покупка на електроенергия (PPA - Power Purchase Agreement) е дългосрочен договор, съгласно които бизнесът се съгласява да купува електрическа енергия директно от възобновяем енергиен източник (ВЕИ). Този договор осигурява финансова сигурност както за собственика на ВЕИ проекта,...
цялата новина