Какво е РРА споразумение?

Какво е РРА споразумение?

16.04.2020

Споразумението за покупка на електроенергия (PPA - Power Purchase Agreement) е дългосрочен договор, съгласно които бизнесът се съгласява да купува електрическа енергия директно от възобновяем енергиен източник (ВЕИ). Този договор осигурява финансова сигурност както за собственика на ВЕИ проекта, така и за потребителя на електрическа енергия. Основната му цел е премахването на пречките за изграждането на нови възобновяеми съоръжения. Сключвайки РРА всяка компания може да си гарантира стабилни и предвидими разходи, да си осигури източник на чиста енергия и да подобри своя въглероден отпечатък.

Какви са ползите за потребителя:

Дългосрочно планиране: Дългосрочно се избягва риска от промяната на цената на електрическата енергия.

Устойчивост: Постигане на целите за намаляване на въглеродния отпечатък.

Намаляване на разходите: Намаляване на разходите за електрическа енергия.

Ефективно използване на ресурсите: Подобряване на енергийната ефективност.

Обществено признание: Популяризиране на имиджа на компанията сред служителите, клиентите и обществото.

Европейската федерация на енергийните търговци (EFET) съвместно с RE-Source разработиха и публикуваха стандартно корпоративно споразумение РРА, което да улесни както физически, така и финансово фирмите, които имат желание да го използват. Договорът е валиден за всички европейски държави и може да бъде лесно пригоден за нуждите на участващите компании. За сега е достъпно на английски, но се очаква да бъде преведено, за да се улесни използването му в цяла Европа.

Стандартният шаблон на EFET за PPA може да намерите тук.