НАШАТА МИСИЯ

Пауър Сист ЕООД е дружество създадено с цел да предоставя гъвкави решения свързани с енергийната ефективност .

Годините опит в сферата на възобновяемите енергийни източници ни позволява не само да осигурим доставка на електроенергия до всяка точка на страната, но и да гарантираме екологичния произход.

Освен алтернативна доставка, нашите специалисти ще направят и оценка на възможностите за инсталиране на фотоволтаична система. По този начин Вие бихте могли да намалите потреблението от електроразпределителната мрежа, използвайки собствен източник на екологично чиста енергия.
 

Системата за управление на качеството на Пауър Сист ЕООД, приложима за търговия с електрическа енергия и координиране на балансиращи групи на пазара на електрическа енергия, е одитирана и регистрирана за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015