World Bank: Ролята на минералите в енергийния преход

World Bank: Ролята на минералите в енергийния преход

17.05.2020

Нов доклад на групата на Световната банка установява, че производството на минерали, като графит, литий и кобалт, може да нарасне с близо 500% до 2050 г., за да отговори на нарастващото търсене на технологиите за чиста енергия. Според доклада ще са необходими над 3 милиарда тона минерали и метали, за да бъдат изградени съоръженията за вятърната, слънчева и геотермална енергия, както и системи за съхранение, осигуряващи целта за намаляване на глобалната температура с 2 ° C до 2050 г.

Докладът „Минерали за климатични действия: Силата на минералите при прехода към чиста енергия“ установява също, че въпреки необходимостта от повече минерали за чистите енергийни технологии, въглеродният отпечатък от тяхното производство - от извличане до крайна употреба, - ще представлява едва 6% от емисиите на парникови газове, генерирани от технологиите на изкопаемите горива. Докладът подчертава важната роля, която рециклирането и повторната употреба на минерали ще играят за посрещане нарастващото търсене на минерали. Той също така отбелязва, че дори ако увеличим процента на рециклиране на минерали като мед и алуминий със 100%, рециклирането и повторната употреба все още няма да бъдат достатъчни, за да се отговори на търсенето на технологиите за възобновяема енергия и за съхранение на енергия.

Докладът разкрива, че някои минерали, като мед и молибден, ще бъдат използвани в редица технологии, докато други, като графит и литий, може да са необходими само за една технология: батерии за съхранение на енергия. Това означава, че всякакви промени във внедряването на чисти енергийни технологии могат да имат значителни последици при търсенето на определени минерали.

Докладът е предназначен да помогне на правителствата, особено на развиващите се страни, богати на ресурси, частния сектор и граждански организации, да разберат как преходът към чиста енергия ще се отрази на бъдещото търсене на минерали. Той е част от съвместната инициатива на Световната банка и IFS за климата и "умните мини" и надгражда доклада на Световната банка от 2017 г. „Нарастващата роля на минералите и металите за бъдеще с ниско съдържание на въглерод“.

Целият доклад тук.