Индийските железници обявиха търг за соларно захранване

Индийските железници обявиха търг за соларно захранване

01.05.2020

Индийските държавни железници и консултантската фирма Rites Ltd. създадоха съвместно дружество  „Железопътна компания за енергийно управление“. От негово име бе отправена покана към заинтересовани компании за разработване на 1  GW фотоволтаични мощности за захранване на железниците. Мощностите ще бъдат построени на земя, собственост на железниците, а цената за 1 kwh не трябва да надхвърля 0,0244 EUR. Всички, които имат желание да участват трябва да подадат офертите си до 30 юни и да внесат банкова гаранция.

Слънчевият капацитет ще бъде разпределен на зони с отделни договори, възложени чрез конкурентно наддаване в онлайн търг. Успешните участници в търга ще получат 25-годишни споразумения за закупуване на електроенергия.

Проектите могат да бъдат разработени на единични обекти или да са разпределени на различни места в рамките на държавата, стига да имат минимална мощност 5 MW. Свързването към мрежата и достъпът до точката на доставка на електроенергия на всяко съоръжение е отговорност на участниците.

Соларните модули, използвани в проектите, трябва да отговарят на IEC стандартите за PV системи или на еквивалентната оценка на Бюрото на индийските стандарти. Модулите трябва да включват гаранции за максимална изходна мощност, гарантиращи не по-малко от 90% от производителността след 10 години и 80% след 25.