Световната банка отпуска 9,4 милиона евро на Косово за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

Световната банка отпуска 9,4 милиона евро на Косово за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

20.04.2020

Министерството на финансите в Косово и Международната асоциация за развитие, част от групата на Световната банка, подписаха споразумението за безвъзмездна помощ в размер на 9,4 милиона евро.

Подкрепата беше одобрена в рамките на проекта за възобновяема енергия и енергийна ефективност, осъществяван от Косово и Световната банка. Той е в размер на 32,5 милиона долара, започнал е през юни 2014 г. и трябва да приключи през август тази година.

Проектът има три основни направления: намаляване потреблението на енергия и използването на изкопаеми горива в обществени сгради чрез инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия; подобряване на политиките и регулаторната среда за възобновяема енергия и енергийна ефективност и подкрепа за изпълнение на проекти.

До октомври миналата година изпълнените мерки доведоха до намаляване използването на изкопаеми горива за отопление на обществени сгради с 1564 тона нефтен еквивалент,  а целта е 2500. Прогнозната годишна икономия на разходи за енергия, постигната до октомври 2019 г., възлиза на 1,87 милиона щатски долара, при цел 4,5 милиона щатски долара.