Нова стъпка към либерализацията на електроенергийния пазар

Нова стъпка към либерализацията на електроенергийния пазар

17.06.2020

На заседание на парламентарната комисия по енергетика на 16.06.2020, бяха одобрени част от внесените между първо и второ четене поправки на Закона за енергетика. Окончателно бе решено, че от 1-ви юли всички фирми излизат на свободния пазар, независимо от размера на потреблението им. Поставя се и законов срок за либерализиране на цените за бита от юли 2021 г. Как и на какъв принцип ще бъде осигурявана енергията за домакинствата за сега остава неясно.

Съгласно новите промени всеки от крайните снабдители трябва да предупреди стопанските си клиенти на регулиран пазар, че трябва да изберат търговец на ток от свободния пазар и да сключат договор с него до 10-ти септември. Клиентите трябва да получат уведомленията в едномесечен срок от публикуване на Закона за изменение на Закона за енергетиката. Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия излизането им на свободен пазар може да бъде осъществено между 1-во и 10-то число на месеца за да влизе в от следващия месец. За да излязат фирмите на свободен пазар до 1-ви октомври имат само 3 възможности:

  • от 1-ви до 10-ти юли;
  • от 1-ви до 10-ти август и
  • от 1-ви до 10-ти септември.

Ако не изберат до тогава доставчик фирмите ще бъдат прехвърлени служебно към търговците на електроразпределителните дружества.

В Закона се предвижда още до 1-ви януари КЕВР да създаде онлайн платформа за сравнение на цените на тока, предлагани от различните търговци. Всеки потребител ще може да въведе потреблението си и сам да избере новия си доставчик. Търговците ще бъдат сериозно санкционирани, ако не подават актуална месечна информация към регулатора.

Снимка: Интернет