1448 GW ще е световния слънчев капацитет през 2020

1448 GW ще е световния слънчев капацитет през 2020

18.06.2020

Въпреки пандемията от Covid-19 експертите от SolarPower Europe не очакват глобалният слънчев пазар да се свие значително.

В публикувания тези дни доклад „Global Market Outlook 2020-2024“ те посочват, че е най-вероятно новоприсъединените мощности през 2020 г. да достигнат 112 GW, което е само с около 4% по малко от 116,9 GW за 2019 г. Разбира се, има и песимистичен сценарий, според който постигнатият капацитет ще бъде едва 76,8 GW, особено ако има втора вълна на пандемията.

Според доклада се очаква ръст от 34 % през 2021 г. с нов капацитет от 149,9 GW, а през следващите три години - съответно 168,5 GW, 184 GW и 199,8 GW. Ако действително се достигнат тези мощности светът ще разполага с 1448 GW слънчевата енергия в края на 2024 г. Анализаторите смятат, че това ще бъде възможно само при условие, че има финансова подкрепа за ВЕИ сектора в правителствените пакетите за икономически стимули след Covid-19.

Миналата година Китай е инсталирал най-много соларни мощности - 30,4 GW, следван от САЩ (13,3 GW), Индия (8,8 GW), Япония (7 GW), Виетнам (6,4 GW), Испания (4,8 GW), Австралия (4.4 GW), Украйна (3.9 GW), Германия (3.9 GW) и Южна Корея (3.1 GW).

Общият слънчев капацитет през 2019 г. е нараснал с 23 % спрямо 2018 г. – от 516,8 GW на 633,7  GW. За сравнение през 2010 общия капацитет на слънчевите централи в световен мащаб е бил едва 41 GW.