Нови правила за електроенергия в ЕС

Нови правила за електроенергия в ЕС

03.01.2020

От 1 януари 2020 г. е в сила Регламентът относно вътрешния пазар на електроенергия /2019/943. Като важна част от новия дизайн на пазара на електроенергия, договорен съгласно пакета „Чиста енергия за всички европейски“, регламентът установява основните принципи за ефективен пазар на електроенергия. Той позволява по-добра интеграция на националните пазари и увеличен капацитет за трансгранична търговия, като същевременно генерира по-ниски цени. Освен това ще осигури по-голям достъп до енергията от възобновяеми енергийни източници, като гарантира по-добър отговор на търсенето и съхранението, давайки повече енергия на потребителите. Всичко това ще даде начален старт на енергийния преход.

Регламентът включва и правила за по-добра координация и по-тясно сътрудничество между операторите на преносни системи, подобрявайки сигурността на електроснабдяването. С него се слага край на държавната помощ, която подкрепя производството на замърсяваща електроенергия, като по този начин постига конкретен напредък към декарбонизация.