Българския електроенергиен пазар се обедини с единния европейски пазар „в рамките на деня“

Българския електроенергиен пазар се обедини с единния европейски пазар „в рамките на деня“

21.11.2019

С подписване на споразумение между ЕСО и БНЕБ на 20 ноември България вече е част от единното свързване на пазарите „в рамките на деня“ във втората вълна на присъединяване към обединението. На церемонията по подписването присъства председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов. „Споразумението е важен етап в изграждането на цялостния модел на интегрирания европейски електроенергиен пазар и за изпълнение на целите на ЕС, заложени в Третия енергиен пакет. Завършването на общоевропейското свързване на пазарите „в рамките на деня“ в съответствие с европейския целеви модел е ключов компонент за успешното реализиране на предстоящия преход към нов пазарен модел“, заяви председателят на КЕВР след подписването на споразумението. Според него обединението на енергийните пазари „в рамките на деня“ води до оптимизиране на енергийните системи на страните-членки и до безспорни ползи за пазарните участници и за потребителите – индустриални и битови. Споразумението между ЕСО и БНЕБ урежда ангажиментите на двете дружества, произтичащи от присъединяването на българския електроенергиен пазар към единното европейско свързване на пазара "в рамките на деня". С него пазарът за търговия с електрическа енергия „в рамките на деня“, опериран от БНЕБ, се присъединява към пазарното обединение, чрез българо-румънската граница. ЕСО и БНЕБ ще си сътрудничат за провеждането на имплицитни търгове за трансгранично разпределяне на преносна способност и енергия. ЕСО се ангажира да съгласува междусистемните обмени за всеки период на доставка със съседните оператори на преносни системи, част от пазарното обединение „в рамките на деня“. Първите доставки на електроенергия в рамките на пазарното обединение започват от днес, като е осигурен и междусистемен капацитет за пренос, позволяващ търговия с всички останали пазарни зони, част от Единния европейски пазар „в рамките на деня“.

Материалът е от официалната страница на КЕВР