Бъдещето на електрически мрежи и потребителите им според BEUC?

Бъдещето на електрически мрежи и потребителите им според BEUC?

27.11.2019

Европейската организация на потребителите (BEUC) излезе с две нови публикации за бъдещите потребители на енергия. Двата доклада подчертават реалните ползи, които потребителите биха могли да получат от все по-активното си участие в енергийния преход, като същевременно настояват за необходимостта от определяне на силна рамка за защита на правата им. Засягайки темата за потребителите и електроенергийните мрежи, BEUC определя няколко препоръки за „превръщането на гъвкавото потребление в печалба“. Докладът посочва, че икономическите ползи от използването на гъвкавост в електрическата мрежа са съществени елементи за увеличаване на ангажираността на потребителите. Подчертават седва начина, по които мрежата може да използва услуги на гъвкавост от потребителите: първо, чрез диференцирани във времето тарифи; второ, чрез услуги за агрегиране. Докладът прави няколко препоръки в това отношение, включително важността да се гарантира, че потребителите ще се възползват от намаляването на разходите за мрежовите услуги, произтичащи от тяхната гъвкавост. Освен това мрежовите тарифи тип „Време за ползване“ трябва да се поддържат възможно най-прости и винаги да остават като опция за потребителите. Трябва също да се извършва редовен мониторинг на въздействията върху потребителските групи.

Целият доклад тук.