България е на 7-мо място в ЕС по дял на ВЕИ от общата електроенергия

България е на 7-мо място в ЕС по дял на ВЕИ от общата електроенергия

30.09.2019

По данни на ООН България е 7-ма сред страните членки на ЕС по дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) от общата електроенергия (7.24% ). По този показател изпреварваме икономики като Германия, Дания, Чехия, Белгия, Италия, Испания и Холандия.

На първо място сред членовете на Блока е Швеция, където делът на ВЕИ от общото потребление на електроенергия е 32.11%. На второ място - Финландия с 18.82% , а на трето – Австрия с 9.74%.

ООН постави цели за устойчиво развитие и призова за възможно най-бързи действия за  драстично понижаване на количествата емисии парникови газове. Така, според ООН, ще бъде намален или дори премахнат рискът за влошаване на глобалното затопляне. ООН подчерта и важността от подобряване на  образованието, разбирането за климатичните промени и адаптацията към тях.

Мониторингът за налагането на схемата на ООН, свързана с 13-те цели за устойчиво развитие в рамките на Европейския съюз (ЕС), се фокусира върху напредъка, постигнат от отделните страни членки по отношение на климатичната миграция, въздействието на климатичните промени и подпомагането на действията в борбата със затоплянето.

Снимка: Интернет