Как „слънчевите кожи“ могат да декарбонизират европейските градове

Как „слънчевите кожи“ могат да декарбонизират европейските градове

28.07.2019

Европейската платформа за технологии и иновации във фотоволтаиката (ETIP PV) и асоциацията SolarPower Europ пуснаха нов доклад „Слънчеви кожи: Възможност за по-екологични градове“. Докладът очертава насоки как местните власти могат да се възползват от възможностите, които предоставят сградно-интегрираните соларни системи (BIPV) или така наречените „слънчеви кожи“. Внедряването на тези технологии може да спомогне за декарбонизирането на сградния фонд и така да ускори прехода към чиста енергия в европейските градове. 

Walburga Hemetsberger, изпълнителен директор на SolarPower Europe, заяви: „Понастоящем сградите представляват 40% от крайното потребление на енергия в ЕС и близо 40% от общите преки и косвени емисии на CO2. Следователно декарбонизацията на сградния фонд е от решаващо значение за постигането на въглеродно неутрална европейска икономика до 2050 г.“

Като се има предвид, че 75% от сградите в ЕС са построени преди въвеждането на стандартите за енергийна ефективност, строителният сектор днес е изправен пред едно от най-големите предизвикателства по пътя към въглеродната неутралност, която трябва да бъде постигната до 2050 г. Според доклада, сградите, облицовани с фотоволтаични панели, могат да допринесат значително за намаляване на екологичния отпечатък, да създадат голям брой работни места и да подобрят качеството на живот в градовете. Една от основните пречки пред тази технология в Европа са ниските темпове на реновиране на сградите и бавната интеграция на възобновяемите енергийни източници в градовете. Силен фактор е и липсата на осведоменост за ползите от BIPV. Въпреки това, най-големият пазар за BIPV е и ще продължи да бъде ЕС, където се намират водещите разработчици на съвременни строителни технологии, се посочва в доклада.

Според последните проучвания, кумулативният потенциал на BIPV за 27-те държави-членки на ЕС плюс Швейцария и Норвегия – и с изключение на Великобритания – е 5 GW до 2030 г. при сегашния темп на растеж. Макар че тази цифра изглежда малка в сравнение с потенциала на покривните фотоволтаици – който, според прогнозите на SolarPower Europe, до 2022 г. ще достигне 10 GW, BIPV може да направи много по-лесно постигането на целите на ЕС в областта на климата.