Превръщане на сградите в производители на енергия

Превръщане на сградите в производители на енергия

03.05.2019

Фотоволтаиците могат да се използват директно в строителни и ремонтни проекти и да служат като строителен материал самостоятелно. Интегрирането на слънчевите панели във фасади и покриви може да превърне сградите в производители на електроенергия и да намали емисиите на CO2. За да развият и популяризират тази технология, партньорите по проекта Be-Smart, ще проектират мултифункционални слънчеви панели, които не само произвеждат енергия, но и изпълняват ролята на други строителни материали с изолационни, звукоизолиращи или естетични качества.Те ще разработят методология за архитекти и за строителни фирми и ще намерят начини драстично да намалят разходите за интегрирани фотоволтаични системи (BIPV).

Петнадесет научноизследователски института, иновативни компании, архитектурни и строителни фирми се обединиха за този предизвикателен проект, който се ръководи от EPFL и CSEM в Нюшател. Фотоволтаичната технология, използвана за него, се основава на кристален силиций, който се намира в повечето слънчеви панели. Тъй като ще бъдат интегрирани в сгради, панелите трябва да имат гарантиран живот от 30 до 50 години. Поради това надеждността им е от съществено значение - и една от целите на проекта

Развитието на тази технология ще увеличи значително търсенето на фотоволтаични фасади, плочки и други строителни материали, което би било от полза за европейската производствена индустрия.  

Вече е възможно да се построи или ремонтира сграда с BIPV. В Швейцария по този начин са изградени над 10 000 покриви, като фотоволтаичните панели се предлагат в различни цветове и форми. Внедряването на тази технология е бавно, тъй като все още среща много съпротива. Използването на BIPV увеличава разходите за строителство. Но тези допълнителни разходи се изплащат след 10 до 30 години и то без използване на потенциални субсидии или продажба на произведената електроенергия. Не се отчитат и намаляването на емисиите на CO2, което се постига при използването на тази технология.