На Великден слънцето и вятърът покриха повечето потребление на електроенергия в Германия

На Великден слънцето и вятърът покриха повечето потребление на електроенергия в Германия

23.04.2019

Яркото слънце в цяла Германия и лекия бриз в по-голямата й част осигуриха, в понеделник на Великден, отлични условия за производство на възобновяема енергия.

Германското сдружение Agora Energiewende разкри, че слънчевата и вятърна енергия почти изцяло са покрили енергийните нужди на страната за няколко часа. На обяд мощността, доставена от фотоволтаичните централи, е била 33 GW, а от вятърните турбини на сушата  - 12.5 GW. В допълнение биомасата, водата и ветрогенераторите в морето са произвели 11 GW. Този комбиниран ВЕИ капацитет е осигурил приблизително 56 GW от необходимите 61 GW, колкото е била консумацията в този час. В 15 часа ВЕИ са произвели около 51 GW, а потреблението е било почти 56 GW.

Операторите на конвенционални електроцентрали реагираха чрез регулиране на производството. На обяд ядрените електроцентрали са доставили 3,8 GW, а електроцентралите, работещи с лигнитни въглища - 4,7 GW. Електроцентралите, работещи с въглища, почти напълно се изтеглиха от пазара и доставиха само 1,8 GW. Централите, работещи на газ, предоставиха 6,7 GW капацитет. Цените на борсата се понижиха до минус 62.08 евро на MWh. В 14 ч. удариха дневното дъно от минус 83.01 евро на MWh.

Високият дял на енергията от възобновяеми източници в общото производство на електроенергия гарантира, че емисионният фактор на CO2 в енергийния микс между 11:00 и 16:00 часа се е колебаел между 160 и 170 грама за киловат час, което е около една трета от средногодишната стойност.