Сидни си постави 100% цел за възобновяема енергия

Сидни си постави 100% цел за възобновяема енергия

04.04.2019

С инсталирани слънчеви панели вече върху десетки сгради, град Сидни си постави цел да покрива изцяло нуждите си с чиста енергия, главно от слънце и вятър. Ангажиментът бе одобрен от общинския съвет в края на м. март. Очаква се през следващите месеци да бъдат договорени доставки на електроенергия със 100% произход от възобновяеми източници.

За разлика от австралийската щат Нов Южен Уелс, който все още не е предприел решителни стъпки към енергийния преход - като въвеждането на цел за възобновяема енергия или създаването на планове за замяна на старите електроцентрали, работещи с въглища, Сидни си постави особено амбициозна цел. Градът очаква допълнително да намали емисиите си на парникови газове, поради което повиши целта си до 2030 г. 100% от закупената електроенергия да е от възобновяеми енергийни източници. Градската управа заяви, че ще захранва своите по-големи сгради и обществени съоръжения, включително басейни и библиотеки, с чиста енергия за да компенсира въглеродните емисии.

От 2016 г. градът е намалил потреблението на електроенергия с 26%, главно чрез инвестиции в инициативи за енергийна ефективност, като инсталиране на слънчеви панели и използване на LED осветление. Допълнително това е довело до значителни икономии за данъкоплатците.

Един от най-забележителните проекти на града досега е Alexandra Canal Depot, който се захранва от 1600 слънчеви панела и включва първата в държавата мрежова батерия Tesla, която може да съхранява до 500 kWh електроенергия. Градът е инсталирал слънчеви панели на повече от 30 от своите офис сгради, басейни, библиотеки и читалища. До средата на 2021 г. планира да се монтират повече от 7 800 слънчеви панела, генериращи енергия за съответните сгради.