Фабрика за стъкло ще използва PV за производство на зелен водород

Фабрика за стъкло ще използва PV за производство на зелен водород

08.04.2019

Енергийната компания Gen-I в партньорство с технологичната компания „Развойски център Нови материали” (RCeNEM) и производителя на стъкло Steklarna Hrastnik ще произвежда зелен водород по нов начин.

Gen-I монтира слънчева фотоволтаична система на покрива на фабриката за стъкло в Словения. Електрическата енергия, произведена от нея ще се използва за генериране на водород чрез електролиза. След това зеленият водород ще се добави към природния газ, използван за греенето на пещите в завода.

Изграждането на соларната централа е част от проекта OPERH2, който се съфинансира от Република Словения и Европейския съюз, по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Развитието на технологията в момента е в пилотна фаза и RCeNeM прави настройките за производството на водород.

През юли тази година се очаква фотоволтаичната система да бъде свързана с електролизера и произведения водород да бъде използван за подгряване на една от пещите в завода. Компаниите ще продължат да си сътрудничат и след това, за да анализират резултатите от работата на системата, тъй като в по-късните етапи на проекта технологията може да бъде използвана и за по-големи пещи.

Gen-I, заедно със своите партньори, започна разработването на технологията миналата година. Целта беше да се намери начин за намаляване използването на природен газ, което съответно да намали въглеродните емисии, отделяни при процеса на топене на стъкло.