Коста Рика представи стратегията си за климата до 2050

Коста Рика представи стратегията си за климата до 2050

28.02.2019

Коста Рика си постави цел да намали използването на изкопаеми горива в транспорта, строителството и тежката промишленост и да внедри най-съвременните технологии в земеделието и хранителната промишленост като част от дългосрочна стратегия за „зелена“ нулевоемисионна икономика.

Стратегията, представена от президента Карлос Алварадо Кесада, поставя на фокус 10 икономически области. Постигането на целите, според президента, ще изисква редица промени като реформа на „зеления“ данък, цифровизация, нов подход към преките чуждестранни инвестиции, по-голяма прозрачност и по-добро образование.

Планът на президента избягва определянето на конкретни цели, но очертава краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия за насърчаване на „зеления“ растеж.

Електроенергията да бъде основен източник на енергия за транспортния, жилищния, търговския и промишления сектор до 2050 г. и да бъде осигурена изцяло от мрежа от възобновяеми енергийни източници още през 2030.

В транспорта правителството иска до 2050 г. 60% от леките автомобили на пътя и всички новозакупени да бъдат с нулеви емисии, до 2035 г.  25 % от автопарка да бъде електрически и до 2050 г. да се намалят емисиите от товарния транспорт с 20% в сравнение с 2018 г.

До 2030 г. всички нови сгради трябва да бъдат проектирани и построени като нискоемисионни, а енергийно-интензивният индустриален сектор трябва да раздели растежа от замърсяването си до 2050 г.

Освен, че си поставя цел да намери решение за разделно събиране, повторна употреба и депониране на всички отпадъци до 2050 г., правителството на Коста Рика планира да увеличи горското си покритие от 52% на 60% и да разшири зелените площи в градовете.

Според Climate Action Tracker Коста Рика е една от малкото развиващи се страни, които са представили абсолютна и безусловна цел за намаляване на емисиите до 2030 г. по силата на Парижкото споразумение за климата,.