Осем тенденции във фотоволтаичната индустрия през 2019

Осем тенденции във фотоволтаичната индустрия през 2019

22.02.2019

Понижаването на цените на соларните модули и инвертори ще доведе до значително нарастване на инсталираните слънчеви мощности в почти 90 страни през тази година, казват от IHS Market. Те прогнозират, че по същото време следващата година ще ни напомнят за тримесечния период, през който в световен мащаб бяха добавени 34 GW нови ФЕЦ.

Това е един от осемте акцента, на които обърнаха внимание анализаторите от IHS. Според техните прогнози тази година девет страни ще инсталират 500 MW повече слънчеви мощности, в сравнение с миналата. Спадането през последните две години на цените на модулите и инверторите, съответно с 32% и с 18%, допълнително ще активизира PV пазара. Това, по всяка вероятност, ще доведе отново до свръхпредлагане на фотоволтаични клетки и модули през второто тримесечие на годината.

Ето и останалите седем тенденции за 2019, според екипа на IHS Market:
 - Големи корпоративни европейски фотоволтаици
 - Обновяване и преустройство на съществуващите
 - Стабилен китайски пазар
 - Нарастване на системите за съхранение на енергия
 - Агресивна конкуренция на пазара на инвертори
 - Нарастване ефективността на слънчевите модули
 - Дигитализация на енергийната система