До 2038 г. Германия ще закрие електроцентралите, работещи с въглища

До 2038 г. Германия ще закрие електроцентралите, работещи с въглища

27.01.2019

Докладът, изготвен от Комисията за въглища на германската Комисия за растеж, структурна промяна и заетост, достигна 336 страници. Но заглавието на новината е просто: Германия трябва да закрие всички свои електроцентрали на въглища най-късно до 2038 година.

Първата стъпка на плана е до 2022 г. от мрежата ще бъдат премахнати. 12,5 GW капацитет генериран от въглища, включващ 5 GW от лигнитни въглища. Според комисията това може да бъде постигнато отчасти чрез превръщане на електроцентралите, работещи с въглища, в централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (CHP) или чрез обръщането им на газ.

През 2023, 2026 и 2029 година ще бъде извършена оценка на изпълнените мерки, за да се прецени сигурността на доставките, равнището на цените на електроенергията, опазването на климата, по-нататъшното развитие на законодателството на ЕС за държавните помощи и структурното развитие в засегнатите области.

През 2032 г. комисията и операторите на въглищни централи ще решат дали оставащият капацитет може да бъде преустановен още през 2035 г., а не в края на програмния период - 2038 г.

Комисията по въгледобивната промишленост договори въглищните райони - Северен Рейн-Вестфалия, Бранденбург, Саксония и Саксония-Анхалт, да получат финансова помощ за структурни промени. Подробностите за това ще бъдат определени в специален закон. Комисията препоръча федералното правителство да им предоставя ежегодно по 1,3 милиарда евро в продължение на 20 години.

В допълнение, федералното правителство ще предостави на тези райони 700 милиона евро годишно за период от 20 години, а изведените от експлоатация зони трябва да бъдат използвани приоритетно за възобновяема енергия.

Комисията счита, че е необходима субсидия от поне 2 милиарда евро годишно за подпомагане финансирането на разходите за подобряване на мрежата, с цел защита на частните домакинства и бизнеса от повишаването цените на енергията. Комисията посочи, че потребителите не трябва да заплащат допълнителни такси за постепенното спиране на въглищата.