Участието на слънцето и вятъра в производството на електроенергия в света е надхвърлило 8 % през 2019 г.

Участието на слънцето и вятъра в производството на електроенергия в света е надхвърлило 8 % през 2019 г.

12.03.2020

Потреблението на електроенергия в света през 2019 г. е нараснало с около 1 % или 357 ТВтч. Темповете обаче са по-скромни в сравнение със средногодишният ръст в периода 2010 – 2019 година (+ 643 ТВтч). Нарастването на производството от слънчеви и вятърни електроцентрали в света по-скоро е блокирало, отколкото е спряло производството от въглищните мощности през 2019 година. Ръстът на производството на базата на слънцето и вятъра е съставлявал около 15 %, а техният дял в производството на електроенергията в света е достигнал 8,15 %. Авторите на доклада отбелязват, че за постигането на целите на Парижкото споразумение за климата, слънчевите и вятърни мощности трябва да продължат да растат със същите темпове до 2030 г. - (15 % CAGR). Производството на вятърните електроцентрали през 2019 година е било от порядъка на 1404 ТВтч, а от фотоволтаични мощности – 669 ТВтч. Н

Най-голям производител на електроенергия от слънце и вятър остава Китай. След него се нареждат САЩ и Германия.

Делът на слънчевата и вятърната енергия в общото енергийно потребление през 2019 г. остава най-висока в Европейския съюз – 17,6 %,. Едва след това се нареждат САЩ с 9,7 %, Китай - 8,6  % и Индия – 8 %.

Целият доклад може да намерите тук.