През 2019 г. Белгия инсталира над 540 МW слънчеви централи

През 2019 г. Белгия инсталира над 540 МW слънчеви централи

20.03.2020

Според данните на Белгийската асоциация за възобновяема енергия APERE през 2019 г. в Белгия  са инсталирани 544 MW нови слънчеви мощности. За сравнение през 2018 г. са инсталирани  367 MW, а през 2017 г. – едва 103 MW.

По голямата част от новите мощности са построени във Фландрия - 418 MW, около 104 MW във Валония и само  22 MW в столичния регион Брюксел. Силното нарастване във Фландрия се дължи и на завършването на най-големия соларен парк в Белгия с мощност 100 MW, намиращ се в Ломмел. В края на миналата година повечето от свързаните с мрежата на страната соларни системи са покривни централи  с мощност не по-голяма от 10 kW.

Като цяло в края на декември 2019 г. общата инсталирана мощност в страната е достигнала 4,82 GW. Според APERE общата повърхност на използваните панели е 35 км, мощността им се равнява на 5 ядрени реактора, а средно на жител се малко повече от един и половина панела или 423 W.

Всеки от трите региона на Белгия има своя регулаторна рамка за слънчева и възобновяема енергия. Според доклада на мрежовия оператор Elia, страната има потенциал да достигне 18 GW слънчева мощност до 2040 г.