CEER с препоръки при въвеждане на динамично ценообразуване

CEER с препоръки при въвеждане на динамично ценообразуване

05.03.2020

Пакетът Чиста енергия въвежда нови разпоредби, които дават право на всички крайни клиенти, които имат инсталиран интелигентен електромер, да сключат договор с динамична цена на електроенергията с поне един доставчик на техния пазар и с всеки доставчик, който има повече от 200 000 крайни клиенти. Договорите с динамични цени могат да бъдат от полза за потребителя, тъй като дават възможност на онези, които могат да управляват и коригират потреблението си в отговор на ценови сигнали, да спестят пари от сметката си за ток. Освен, че изместват потреблението си, за да избегнат консумацията си през часовете с пикови цени, клиентите биха могли да се възползват и от по-ниските маржове, прилагани към договорите въз основа на тези цени, свързани със спот пазара. Динамичните договори могат да дадат възможност на клиентите да участват в demand response, поотделно или чрез агрегиране, като дават на участниците на пазара ценови сигнал, който отразява недостига на пазара, използван като референция. CEER признава, че прилагането на това ново законодателство може да бъде предизвикателство в държавите-членки, в които клиентите не са задължително запознати с такива договори, а освен това условията варират в различните страни. Целта на този документ е да предостави на националните органи и доставчици полезни препоръки с оглед тяхното транспониране в националното законодателство. Според CEER е важно е да се отбележи, че никой клиент няма да бъде принуден да приеме договор с динамични цени и не е ролята на регулаторите да се намесват в избора, направен от потребителите. Що се отнася до техния общ дизайн, CEER препоръчва този тип договори да реферират към цените на пазара ден напред.
Със съдържанието на документа можете да се запознаете тук