Влагоустойчива перовскитна клетка с 22.02% ефективност

Влагоустойчива перовскитна клетка с 22.02% ефективност

28.02.2020

Учени в Китай са използвали киселини на Луис със съдържание на флуор, за да разработят перовскитна клетка, за която твърдят, че запазва между 63% и 80% от първоначалната си ефективност след 14 дни при 75% и 85% относителна влажност.

Изследователите от китайския университет Сиан Джиатонг са разработили соларната клетка на база многокатионен оловен смесено-халиден перовскит (MLMP). Те твърдят, че тази клетка има по-висока устойчивост на влага в сравнение с клетките на базата на еднохалидни перовскити.

Учените казват, че смесено-халидните съединения предлагат възможност за производство на по-възпроизводими, термично стабилни филми с по-високи кристални качества. Но това има своята цена. Тези халиди също страдат от проблеми със стабилността поради изобилие от точкови дефекти и висящи връзки на границата на зърното и повърхността на филма.

За да разрешат този проблем, учените са прибегнали до т. нар. интерфейсно инженерство. Те са използвали фосфорсъдържащи молекули на киселина на Луис и основни молекули като трифенилфосфинов оксид (TPPO), тетраизопропил метилендифосфонат (TMPP) и трипентафлуорофенил фосфин (TPFP) в процеса на пасивиране на повърхността. Резултатът? Капсулираните клетки на базата на TMPP и TPFP показват най-големите подобрения в ефективността и устойчивостта към влага.

Новата клетка е описана в доклад, публикуван в специализираното издание „Advanced Science News“.