Ключовата роля на Азия в бъдещето на енергийния отрасъл

Ключовата роля на Азия в бъдещето на енергийния отрасъл

20.01.2020

Декарбонизацията променя лицето на енергийния отрасъл и на световната икономика по много повече начини, отколкото потребителите и дори мениджърите оценяват.

Азия е има ключова роля в тази енергийна история. На първо място, нейният продължителен икономически растеж и повишаващ се жизнен стандарт ще направят държавите от континента водещи потребители на енергия в обозримо бъдеще. Проучване на BP показва, че до 2040 г. се очаква 50% ръст на търсенето на енергия в Азия /включително Китай и Индия/, като дълът на търсенето ще е 43% от глобалното. За сравнение, търсенето на енергия сред 36 държави в ОИСР, което включва повечето големи икономики в Америка и Европа, ще остане същото.

Второ, места като Китай са вече сред най-важните доставчици на енергия и технологии, които не използват изкопаеми горива. До 2017 г. Китай притежаваше 72% от световното производство на слънчеви фотоволтаични модули, докато САЩ имат 1%, а Европа 2%. Шестима от осемте топ производители са азиатски. Без да се включва хидроенергията, Китай има около една трета от инсталирания възобновяем капацитет в света; ЕС има малко повече от една четвърт; а САЩ - 14%. Отделно Китай води световната класация по производство на хидроенергия.

Нарастването на електрификацията на транспорта и търсенето на решения за съхранение на енергия прави много вероятен и тук Китайски монопол. В момента две трети от световния капацитет за производство на литиево-йонни батерии е в Китай (по някои оценки делът е близо 70%). Те се използват в електрически превозни средства (EV), мобилни телефони, лаптопи. Китай е на трето място по добив на литий - основната суровина, използвана за производството на батерии, който често е наричан бял петрол поради нарастващото му икономическо значение.

Така Азия, повече от всеки друг регион на планетата, и Китай, повече от всеки друг народ, понастоящем представляват бъдещето на слънчевата енергия и са в основата на  трансформацията на цялата индустрия от изкопаеми горива към възобновяема енергия.