ЕР Юг с изчерпан капацитет за нови ВЕИ в части от Югоизточна България

ЕР Юг с изчерпан капацитет за нови ВЕИ в части от Югоизточна България

20.10.2019

Операторът на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България - Електроразпределение Юг, публикува информация за населените места на лицензионната територия на дружеството, в които капацитетът на съоръженията за присъединяване на нови мощности от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е изчерпан.

Данните са представени в табличен вид на адрес: http://www.elyug.bg/getdoc/a9feb76d-e13a-4880-a136-2a7d012351b0/20191031_Obyavlenie_izcherpan_kapacitet.aspx

С това дружеството цели предварително да информира лицата, които се интересуват от присъединяване на нови ВЕИ за изчерпани капацитети в дадено населено място. Така инвеститорите могат да си спестят редица разходи за стартиране на процедури там, където в момента няма възможност да бъдат присъединени.

Информацията ще се обновява периодично с цел да бъде поддържана актуална. От дружеството уточняват, че тя няма да замени нормативно регламентирания ред за проучване, но може да даде предварителен ориентир за техническа невъзможност за присъединяване при стартиране на една бъдеща процедура.

Източник: Publics.bg; Снимка: Интернет