Индийските железници ще се захранват изцяло от зелена енергия

Индийските железници ще се захранват изцяло от зелена енергия

06.08.2019

Индийските държавни железници са най-големият потребител на електроенергия в страната с 2,4% от общото потребление и третият най-голям потребител на “високоскоростно” дизелово гориво с годишна консумация от 2,6 милиарда литра. Наскоро те обявиха плановете си до 10 години да се превърнат в  първата 100% "зелена" железопътна мрежа в света.

Амбициозният план надгражда стремежа на оператора в рамките на фискалната година да инсталира слънчеви мощности с капацитет 1 GW и да покрие 10 % от потреблението си на електроенергия с енергия от възобновяеми източници. Това е част от по-голямата му цел - до  2025 г. да бъдат внедрени мощности с 5 GW капацитет.

Министърът на железниците обяви плановете си в имоти, собственост на компанията, да бъдат построени слънчеви централи с капацитет 1 GW  и вятърни с 200 MW. От тях вече са инсталирани 88 MW слънчеви и 103 MW вятърни мощности.

Планираните 5 GW капацитет ще осигурят една четвърт от електричеството на железопътния оператор. Допълнително това ще създаде нови работни места, ще привлече инвестиции за над 4 млн. долара и ще допринесе за изпълнението на националната цел на Индия да бъдат инсталирани 100 GW соларни мощности.