Пазар на електроенергия започна да функционира В Украйна

Пазар на електроенергия започна да функционира В Украйна

03.07.2019

От 1 юли в Украйна започна да функционира пазар на електроенергия. Държавата няма да е вече единствен купувач и продавач. Електроенергията ще се търгува, а цените й ще станат независими, коментират местните медии.

Либерализацията на украинския пазар ще се осъществява по европейски модел в съответствие с третия енергиен пакет на ЕС, насочен към демонополизация на доставчиците на енергия. като Според експертите един от основните рискове от създаването на енергийния пазар е възможния ръст на цените на електроенергията за промишлеността и населението.

 

Всъщност, пазарният модел в Украйна ще се доработва във времето, тъй като все още не всички механизми са ясни, въпреки влизането в сила на решението за либерализация. С цел да не скочи почти два пъти цената на електроенергията за бита и населението от юни тази година правителството на страната реши да не либерализира цените в този сегмент и утвърди механизъм за „специални задължения“. Той, както се обяснява, дава възможност за компенсиране на част от разходите за електроенергия за населението за сметка на печалбите на други участници на пазара. Част от произведената от държавните предприятия електроенергия ще се продава на доставчиците на фиксирани цени.