IRENA: 11 млн. души в света работят в сектора на ВЕИ

IRENA: 11 млн. души в света работят в сектора на ВЕИ

16.06.2019

Международната агенция за възобновяема енергетика (IRENA) публикува поредният си доклад „Възобновяема енергия и работни места: годишен преглед 2019“ (Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2019).  Данните в документа сочат, че в сектора на ВЕИ в световен мащаб към края на 2018 г. са били заети 11 млн. души. През 2017 г. техният брой е бил 10,5 млн. души. При това, без да се вземат данните от сектора на хидроенергетиката. Фотоволтаичната слънчева енергетика за трета поредна година е най-големият работодател сред всички ВЕИ – 3,6 млн. души, но трябва да се отбележи, че 61 % от тези работни меса са съсредоточени в Китай.

С пълното съдържание на доклада на IRENA може да се запознаете тук.