В Нидерландия строят най-голямата плаваща соларна централа в Европа

В Нидерландия строят най-голямата плаваща соларна централа в Европа

15.04.2019

Холандският разработчик на възобновяеми енергийни източници GroenLeven ще изгради най-големия плаващ фотоволтаичен парк в Европа с капацитет 48 MW. Той ще бъде инсталиран на мястото на бивша кариера за добив на пясък, собственост на Kremer Zand и Grind.

След като бъде завършена, централата ще генерира енергия, еквивалентна на количеството електричество за около 13 000 домакинства. Въпреки, че мястото вече не се използва за извличане на пясък, езерата, останали в кариерата, както и други вътрешни водни пътища, ще помогнат да се създаде устойчива инсталация след добавянето на фотоволтаичните панели.

Kremer Zand и Grind ще преместят оборудването за извличане и сушене на пясък в други индустриални зони, за да направят място за новия проект. Очаква се плаващата PV централа да бъде завършена до средата на 2020 г.