Литиево-йонните батерии ще могат да се рециклират до над 80%

Литиево-йонните батерии ще могат да се рециклират до над 80%

25.03.2019

Благодарение на новото решение на скандинавската компания за чиста енергия Fortum, излезлите от употреба батерии на електрическите автомобили ще могат да се рециклират над 80%, при достигнати сегашни нива от 50%. Така редките метали, извличани от тях, като  кобалт, никел и др., ще бъдат връщани обратно в обращение, което ще намали необходимостта от  добиването на нови.

„Има много малко работещи и икономически приложими технологии за рециклиране на по-голямата част от материалите в литиево-йонните батерии. Видяхме предизвикателство, което все още не беше решено и разработихме решение за рециклиране, приложимо за всички индустрии, използващи батерии”, каза Кале Саарима, вицепрезидент на Fortum Recycling and Waste.

Fortum постига 80% рециклиране използвайки хидрометалургичен процес с ниски нива на въглероден диоксид. Батериите първо се обработват механично, за да се обезопасят и да се отделят пластмасата, алуминия и медта, които се насочват към техните собствени процеси на рециклиране. След това кобалтът, литият, манганът и никелът се извличат посредством хидрометалургичния процес и се доставят на производителите на акумулатори за повторна употреба. Тази нова технологията е разработена от финландската развиваща се компания Crisolteq, която разполага с индустриално хидрометалургично съоръжение за рециклиране в Harjavalta, Финландия.

Fortum разработва и пилотен проект за приложение на батериите, наречен „втори живот“, където излезлите от употреба батерии на електрическите автомобили се използват в стационарни устройства за съхранение на енергия.

Според прогнозата на Международната агенция по енергетика, броят на електрическите превозни средства в света ще се увеличи от 3 млн. на 125 млн. до 2030 г. През 2015 г. световният пазар за рециклиране на литиево-йонни батерии е бил на стойност около 1,7 млн. евро, но е се очаква през следващите години да нарасне до над 20 милиарда евро.