Компютърен алгоритъм изчислява деградацията на слънчевите панели

Компютърен алгоритъм изчислява деградацията на слънчевите панели

17.01.2019

Въпреки многото ползи и относителната популярност като възобновяем енергиен източник, соларните панели рано или късно се повреждат и спират да произвеждат електричество. С течение на времето те се увреждат от промените в температурата, замърсяването и излагането на ултравиолетови лъчи. Затова е прието да се правят инспекции, за да се поддържат нивата на производителност на клетките и да се намалят икономическите загуби.

Изследователите от Индийския инженерно-технологичен институт „Тапар“ Парвен Бхола и Саураб Бхардваь твърдят, че такива инспекции могат да се провеждат на базата на клъстерни компютърни изчисления, които използват метеорологични данни от миналото, да за оценят степента на деградация и съотношението на производителността и скоростта на увреждане. Двамата изследователи са прекарали последните няколко години в разработването и усъвършенстването на своето решение, базирано на статистически методи и машинно самообучение. Използва се оценка на производителността, основана на метеорологични параметри, които включват температура, налягане, скорост на вятъра, влажност, часове слънчево греене, добита слънчева енергия и дори конкретен ден от годината. Параметрите се придобиват и оценяват лесно и могат да бъдат измервани отдалечено. Подобряването на системите за инспекция на фотоволтаични клетки ускорява процеса на диагностициране, елиминирайки нуждите от посещение на място. То би могло да помогне на инспекторите да отстраняват по-ефективно проблемите и потенциално да прогнозират и контролират бъдещите трудности. Изчисленията, базирани на клъстери, вероятно ще хвърлят светлина върху нови начини за управление на системите за слънчева енергия, оптимизирането на PV добивите и разработването на бъдещи технологични постижения в тази област.

„Повечето от наличните техники изчисляват деградацията на фотоволтаичните системи чрез физическа инспекция, на място. Този процес отнема много време и е скъп – и не може да се използва за анализ в реално време“, казва Бхола. „Предложеният от нас модел оценява деградацията по отношение на съотношението на производителността в реално време“.