До 2030 г. Израел ще спре производството на електроенергия от въглища

До 2030 г. Израел ще спре производството на електроенергия от въглища

27.12.2018

В края на декември Израел обяви, че ще спре употребата на въглища до 2030 г. и ще се присъедини към редица други страни, чиято цел е преходът към по-чисти източници на енергия.

Алиансът Powering Past Coal Alliance (PPCA) е основан от Канада и Великобритания, в който участват 28 страни, се стреми постепенно да намали производството на електроенергия от въглища и да подкрепи чистата енергия в правителствените и корпоративните политики по света. Той подкрепя намаляването на употребата на въглища в страните от ОИСР до 2030 г. и в света до 2050 г.

Министърът на енергетиката на Израел Ювал Щайниц заяви, че министерството му „работи за ускоряване навлизането на чистите и възобновяемите енергийни източници в Израел и ще продължи да действа за намаляване на замърсяването на въздуха“.

В съвместно изявление министерствата на енергетиката и околната среда отбелязаха, че през последните години предприетите мерки от 2015 г. насам са довели до 25% спад в производството на електроенергия от въглища. В същото време емисиите на замърсителите са спаднали с десетки проценти.

Снимка: Интернет