Държавите от Европейския съюз продължават да субсидират изкопаемите горива

Държавите от Европейския съюз продължават да субсидират изкопаемите горива

12.09.2019

Правителствата на държавите от Европейския съюз продължават да подкрепят нефта, природния газ и въглищата, въпреки че в някои от националните планове за енергия и климат изобщо не споменават субсидиите за изкопаеми горива. Това подчертават авторите на публикувания доклад „Субсидии за изкопаеми горива в проектите на националните планове на ЕС за енергият и климат: недостатъци и призив за спешно действие“. докладът е плод на общите усилия на Overseas Development Institute (ODI), Friends of the Earth (FoE) Netherlands and Climate Action Network (CAN) Europe. Според него, България е сред шестте държави-членки, редом с Дания, Франция, Унгария, Холандия и Обединеното кралство, които изобщо отричат да предоставят субсидии за изкопаеми горива, въпреки че Европейската комисия установи, че всички държави от ЕС продължават да им оказват подкрепа в различна степен. Обединеното кралство е шампион в тази негативна класация и осигурява около 12 милиарда евро всяка година само чрез данъчни облекчения и бюджетни трансфери — повече от която и да е друга държава от ЕС.

На този фон страната ни обяви в своя план за енергия и климат, че не възнамерява сериозно да преструктурира енергетиката си до 2030 г. Освен че въглищата остават основен енергоизточник, а възобновяемите енергийни източници в сектор електроенергия почти няма да се развиват, правителството заявява, че ще се опита да привлече всеки възможен газов проект в региона. България лаконично отрича да предоставя субсидии за изкопаеми горива, на което твърдение Европейската комисия отговори в коментарите си от 18 юни, че субсидиите в енергетиката са посочени в доклада „Energy prices and costs in Europe„ от 2018 г. И в този доклад е видно, че в България не просто има субсидиране, а сме шампионите на опашката. Страната ни според доклада отделя най-голям дял от своя БВП за енергийни субсидии по данни от 2016 г. България харчи 2.7% от своя БВП за енергийни субсидии, при средно за ЕС 1.1.%. Докладът призовава всяка държава-членка да изброи всички съществуващи мерки за субсидиране на изкопаеми горива като използва обща дефиниция и да представи обширни планове за постепенно прекратяване на изброените субсидии в окончателните си планове за енергия и климат. Плановете трябва да се финализират до края на тази година според изискванията на европейското законодателство, регулиращо действията по предотвратяване на измененията на климата до 2030 г. в контекста на националните енергийни стратегии.

С пълното съдържание на доклада, можете да се запознаете тук