EFET и Re-Source утвърдиха стандартен договор за покупко-продажба на зелена енергия

EFET и Re-Source утвърдиха стандартен договор за покупко-продажба на зелена енергия

28.06.2019

Европейската федерация на енергийните търговци (EFET) и Европейката платформа за корпоративни покупки на зелена енергия (Re-Source) са утвърдили стандартна форма на договор за покупко-продажба на електроенергия (Corporate Power Purchase Agreement — CPPA). Документът цели да улесни процеса на преговори между участващите страни, да намали оперативните разходи и тези за  трансакции за закупуване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и в крайна сметка да намали разходите. Re-Source работи  от няколко години, за да може да постигне оптимален дизайн на споразумението. Формата CPPA от EFET е подходяща както за физически (с реална доставка на електроенергия), така и за финансови договори. Стандартният договор CPPA вече е широко разпространен в сектора. С него са запознати купувачите и доставчиците на електроенергия, юридическите компании, консултантските и финансовите организации. Кредиторите потвърждават, че формата на договора е приемлива за организиране на финансирания. Досега на европейския пазар тази практика не бе особено популярна, но пък сега вече, с усилията на  EFET и Re-Source, се полага  основата на създаването на общи рамкови условия за всички европейски страни. Така се осигурява възможност и за организиране и сключване на трансгранични споразумения. Разширяването на практиката на РРА на европейския пазар ще ускори процеса на промяната в структура на мощностите при производството на електроенергия, коментират експерти.

Повече подробности можете да прочетете тук

Статия и изображение: BPVA